Nordic walking barokní krajinou Valče

Už od roku 2014 se společně vydáváme s nordic walking holemi po okolí Hroznětína. V sobotu 23. září 2023 jsme ale díky podpoře města Hroznětín vyjeli za jeho hranice. Start i cíl podzimního výšlapu byl ve Valči, obci známé svým zámkem, unikátní zahradou a hlavně sochami Matyáše Bernarda Brauna, které jsou nyní umístěny v zámeckém lapidáriu.

Klub českých turistů – barokní Valeč připravil čtyři trasy: dětskou s úkoly 5 km, kočárkovou 9 km, turistickou 21 km (tu bylo možno zkrátit na 11 km) a vytrvalostní 50 km.

Většina hroznětínských turistů se vydala na jedenáctikilometrovou trasu, která zpočátku vedla stejnou cestou jako delší 21km. A bylo opravdu na co se dívat! Hned za zámeckou zahradou ve Valči jsou barokní iluzivní brány, které byly vytvořeny někdy v letech 1695–1712. Brány nejsou propojeny obloukem, a tak vypadají jen jako rovné úlomky zdi. Vede k nim alej, která brány opticky přibližuje a ty jakoby vystupují do popředí.

Cesta pokračovala do vojenského újezdu Hradiště s bunkrem JASYR a několika bojovými vozidly. Někteří turisté si nenechali ujít komentovanou prohlídku bunkru, jiní se kochali výhledem do okolí.

O tom, že je památkám i v našem kraji navracena jejich původní krása, svědčí další místa naší cesty. Ve Velkém Hlavákově je opravená kaple sv. Jana Nepomuckého z počátku 19. století, v Týništi pak kaple sv. Prokopa z roku 1718 nebo zakonzervovaná část gotické tvrze ze 14. století. Ve Verušičkách má původní renesanční tvrz z poloviny 16. století novou střechu, opravená je sýpka (špýchar) i kostel Nejsvětější Trojice.

Příjemné bylo také setkání s místním oslíkem Ferdou a jistě zajímavým zážitkem pak chůze v těsné blízkosti tolik diskutovaných větrných turbín.

Těsně před cílem nad obcí Valeč jsme ještě mohli obdivovat křížovou cestu a Kalvárii (skupinu soch od Antonína Brauna, synovce Matyáše Bernarda Brauna) i nádherný výhled na samotnou Valeč. V cíli na každého čekal diplom i občerstvení.