Fotosoutěž

Pravidla

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

 • Soutěž je určena všem fotografům bez omezení věku.
 • Fotosoutěž bude probíhat od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024.
 • Fotografovat lze fotoaparáty i telefony.
 • Fotografie musí být v souladu s vyhlášenými tématy.
 • Soutěžící může zaslat max. 3 fotografie v jednom měsíci.
 • Minimální požadovaná velikost fotografie je 3000 px, maximální velikost není určena.
 • Soutěžící zasílá pouze autorské fotografie, které nebudou nijak označeny (ani vodoznakem).
 • Zájemce o zapojení se do soutěže musí vyplnit pro každou zaslanou fotografii evidenční formulář a odesláním fotografie potvrdit souhlas s pravidly. Teprve tak se stane soutěžícím.
 • Soutěžící uvede u každé fotografie název zvoleného tématu a specifikaci místa.
 • Fotografie musí zachycovat město Hroznětín, případně jeho blízké okolí.
 • Soutěžící se zavazuje, že nezašle stejnou fotografii do současně probíhající fotosoutěže v Ostrově a Nové Roli.
 • Fotografie, které nebudou splňovat pravidla fotosoutěže, nebo budou nekvalitní (např. rozmazané…), nebudou do soutěže zařazeny.
 • Soutěžní fotografie budou na web umisťovány pod čísly, která jim budou přiřazena.
 • Pohlednice města – 12 vítězných měsíčních fotografií postupuje do hlasování o pohlednici města. Za každý měsíc bude profesionálním fotografem vybrána navíc tzv. DIVOKÁ KARTA. Celkem bude tedy vybíráno ze 24 fotografií.
 • Za nezletilého soutěžícího do věku 15 let podepisuje souhlas se zapojením do soutěže jeho zákonný zástupce.  Formulář k podpisu bude zaslán na uvedenou e-mailovou adresu po obdržení soutěžní fotografie. V případě, že neobdržíme podepsaný souhlas do konce měsíčního soutěžního období, nebude fotografie zařazena do hlasování. Souhlas je platný po celou dobu soutěže.
 • Soutěžící poskytuje bezúplatně autorská práva ke svým fotografiím dle pravidel CREATIVE COMMONS – licence ATTRIBUTION 4.0 NTERNATIONAL – volné šíření a nakládání s poskytnutými fotografiemi.
 • Každý měsíc bude veřejností vybrána jedna vítězná fotografie. Ta bude součástí putovní výstavy, která proběhne po ukončení soutěže.
 • Ochrana osobních údajů: osobní údaje soutěžících jsou poskytovány pro potřeby evidence a vykazování indikátorů v rámci projektu Kvalitnější život na území MAS Krušné hory, č. p. CZ.03.02.01/00/22_008/0000196 po dobu jeho realizace tj. do 31. 12. 2025. Dále slouží k uvedení autorství k zaslaným fotografiím v případě jejich dalšího zpracování.

PRAVIDLA PRO HLASOVÁNÍ:

 • Hlasování probíhá na webových stránkách Městské knihovny Hroznětín a sociálních sítích.
 • Hlasování probíhá vždy 1.-13. den následujícího měsíce.
 • Hlasování je anonymní.

Vyhlášená témata jsou aktuální po celou dobu soutěže:

 • ŽIVOT VE MĚSTĚ
 • MĚSTO A JEHO ARCHITEKTURA
 • MÉ OBLÍBENÉ MÍSTO
 • PŘÍRODA versus MĚSTO

Nevíte, jak poslat fotografie? Nemáte počítač? Ráda vám poradím přímo v knihovně.

Více o MAS Krušné hory www.mas-krusnehory.cz

Soutěž probíhá v rámci projektu Kvalitnější život na území MAS Krušné hory, č. projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000196 ve spolupráci s Městskou knihovnou Ostrov za podpory Města Ostrova.