Promoce studentek Virtuální univerzity třetího věku

Když jsem se v roce 2022 rozhodla pořádat v naší knihovně studium pro seniory v rámci Virtuální Univerzity třetí věku, měla jsem obavy, zda o ni bude mezi veřejností zájem. Byly však neopodstatněné, neboť ke studiu se tehdy v září přihlásilo šestnáct studentů a všichni první dva kurzy Čínská medicína a Genealogie zakončili ziskem pamětního listu. Pokud posluchač absolvuje kurzů šest (a obdrží tedy šest pamětních listů), završí své studium Osvědčením o absolutoriu Univerzity třetího věku a má nárok na promoci (ovšem ne na akademický titul).

A právě prvních sedm z devíti studentek, které toto dokázaly, se ve čtvrtek 18. ledna vydalo do Prahy na promoci (dvě bohužel z důvodu nemoci jet nemohly). Gratuluji tedy PaedDr. Jitce Hájkové, Miloslavě Hrdličkové, Jitce Knopové, Olze Kriegelové, Heleně Kuncové DiS., Martě Rödigové, Haně Rácové, Emilii Veverkové a Emilii Větrovské k dosaženým studijním úspěchům.

Slavnostní ceremoniál se konal na půdě České zemědělské univerzity a byl to pro nás všechny nádherný zážitek. Možná o to větší, že jsem byla organizátory akce požádána, abych při slavnostním aktu pronesla závěrečný proslov. Byl tak trochu emotivní a pro „moje“ přítomné studentky a doprovod šlo o překvapení, protože do poslední chvíle neměly tušení, že zazní. Poděkovala jsem v něm nejen vedení města za jeho neutuchající přízeň, velkou morální i finanční podporu, ale především studentkám za příkladné plnění studijních povinností a nezapomněla jsem před zcela zaplněnou aulou vyzdvihnout to, jaká při našem studiu vládne přátelská atmosféra a podnětné prostředí.

Panu místostarostovi ještě i touto cestou velmi děkuji, že nás naším senior/školním busem bezpečně dovezl tam i zpět.